Tsytsareva, I. V. (1990). Psychotherapy within the complex of therapeutic measures in depressions of late age. [Russian]. Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel’skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta Im V M Bekhtereva, 125, 144–150.