Havik, O. E. (1993). Klinisk bruk av MMPI/MMPI-2. Slano.