Jian Wang, Yizhuang Zhou, Xuejun Liu, and Yanling Wang (1996)

The MMPI in drug addictive patients. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 10(3):106 --107.

Document Actions