O.V. Guseva (1990)

Prolonged depressions in post-psychotic period of schizophrenia: Pathogenesis, clinical course, therapy. [Russian]

Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta im V M Bekhtereva, 125:30 --35.

Document Actions