J. Van de Sande (1982)

The validity of dominance scales. [Dutch]

Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en Haar Grensgebieden, 37(5):293 --318.

Document Actions