A.W. Burger (1967)

The validity of some MMPI indices of severity of psychopathology [Dutch]

Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie (en Haar Grensgebieden), 22(1):55 --61.

Document Actions