Filippini, V., & Pellegrini, G. (1967). The MMPI with chronic alcoholics. Annali Di Freniatria, 80, 312–320.