Guseva, O. V. (1990). Prolonged depressions in post-psychotic period of schizophrenia: Pathogenesis, clinical course, therapy. [Russian]. Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel’skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta Im V M Bekhtereva, 125, 30–35.