Vinogradov, V. M., Katkov, V. F., Losev, S. S., & Nuller, Y. L. (1982). A psychopharmacological profile of a stress-protective effect of piracetam. [Russian]. Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel’skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta Im V M Bekhtereva, 101, 114–119.