Grau, A. (1991). A Neuropsychological study of obsessive-compulsive disorders: I [Spanish]. Revista de Psiquiatria de La Facultad de Medicina de Barcelona, 18(1), 11–22.