Grau, A. (1991). A neuropsychological study of obsessive-compulsive disorder: II [Spanish]. Revista de Psiquiatria de La Facultad de Medicina de Barcelona, 18(2), 49–58.