Tikhomirov, B. M., Titova, O. N., & Vinogradov, V. F. (1990). Postpuncture headache and personality traits of the patients. [Russian]. Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 90(12), 87–88.