Tibilova, A. U., & Tsytsareva, I. V. (1988). Prognostic significance of personality features in psychotherapy of depressive elderly patients. [Russian]. Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel’skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta Im V M Bekhtereva, 121, 131–137.