A.V. Hagemeijer, E.G. Gil, and J.M.P. Nogues (2003)

Psychopathology and gender identity disorder [Spanish]

Revista de Psiquiatria de la Facultdad de Medicina de Barcelona, 30(3):147 --151.

Document Actions