Jiahua Wang, Fenggang Zhang, Linlin Song, Zuoliang Wang, Huagen Zou, Qingbo Liu, Wanheng Zhang, Jiang Tian, and Aichang Liu (1998)

The MMPI results in Chinese male recruits. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 12(2):65 --66.

Document Actions