Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Jiahua Wang, Fenggang Zhang, Linlin Song, Zuoliang Wang, Huagen Zou, Qingbo Liu, Wanheng Zhang, Jiang Tian, and Aichang Liu (1998)

The MMPI results in Chinese male recruits. [Chinese]

Chinese Mental Health Journal, 12(2):65 --66.

Document Actions