Mirjam A Wagenvoort, Nico W Yperen, C.A.L. Hoogduin, and C.P.D.R. Schaap (1998)

Personality characteristics and burnout: the mediator role of coping style. [Dutch]

Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en Haar Grensgebieden, 53(4):128 --143.

Document Actions