A.V. Stepanchenko, M.N. Puzin, and E.M. Nekrasova (1992)

Personality traits in patients with prosopalgias. [Russian]

Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 92(1):118 --121.

Document Actions