Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

B.M Tikhomirov, O.N Titova, and V.F Vinogradov (1990)

Postpuncture headache and personality traits of the patients. [Russian]

Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 90(12):87 --88.

Document Actions