B.M. Tikhomirov, O.N. Titova, and V.F. Vinogradov (1990)

Postpuncture headache and personality traits of the patients. [Russian]

Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii Imeni S.S.Korsakova, 90(12):87 --88.

Document Actions