Claribel M de Barbenza, Marta S de Uhrlandt, and Silvia N de Vila (1989)

Possible factors influencing treatment of noise sensitivity. [Spanish]

Acta Psiquiatrica y Psicologica de America Latina, 35(3-4):152 --159.

Document Actions