V.P. Zaitsev, N.I. Gracheva, M.I. Elyanov, and V.S. Shirokov (1988)

Standard scale score for adolescent population of the abridged and adopted MMPI. [Russian]

Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta im V M Bekhtereva, 120:38 --41.

Document Actions