A.U. Tibilova and I.V. Tsytsareva (1988)

Prognostic significance of personality features in psychotherapy of depressive elderly patients. [Russian]

Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta im V M Bekhtereva, 121:131 --137.

Document Actions