J. Vilalta, Ll Garcia Esteve, Josep Treserra, and M. Garcia Giral (1986)

Therapeutic outcome of opioid withdrawal syndrome: influences of psychological variables. [Spanish]

Revista del Departamento de Psiquiatria de la Facultad de Medicina de Barcelona, 13(2):63 --72.

Document Actions