I.V. Tsytsareva (1986)

Psychological risk factors in the initiation of depression in late age. [Russian]

Trudy Leningradskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Psikhonevrologicheskogo Instituta im V M Bekhtereva, 115:97 --100.

Document Actions